شکایت متقاضیان برنامه متخصصین کبک علیه وزیر مهاجرت

  • 4/22/2018
  • 796

اطلاعیه شکایت گروهی علیه وزارت مهاجرت کبک و قضاوت ارائه شده توسط دادگاه عالی کبک در تاریخ 19 فوریه 2018 صادر شد.

اطلاعیه شکایت گروهی علیه وزارت مهاجرت کبک و قضاوت ارائه شده توسط دادگاه عالی کبک در تاریخ 19 فوریه 2018 صادر شد.  

 

این اطلاعیه در ارتباط با شکایات متعدد متقاضیان برنامه متخصصین کبک به دادگاه عالی کبک علیه سیاست های  ناعادلانه بررسی درخواست متقاضیان این برنامه بین سالهای 2009 تا ماه مارس 2017 توسط این وزارتخانه و وزیر مهاجرت کبک  صادر شد.

 

قاضی دادگاه عالی کبک Pepita Capriolo      در تاریخ 19 فوریه 2018 با صدور رای موافق به شکایات، مدت 60 روز مهلت صرف نظر از شکایات را به تمامی متقاضیان سه گروه زیر داد.

 

شکایات ارائه شده به سه گروه زیر بر اساس نوع اعتراض تقسیم شده اند:

گروه اول:

کلیه اشخاصی که درخواست مهاجرتی شان را تحت برنامه نیروی متخصص پیش از تاریخ 8 جولای 2013 ارسال کرده اند وتا کنون وضعیت بررسی پرونده درخواستشان دارای شرایط زیر می باشد:

·         بررسی اولیه روی پرونده های درخواست تقاضا  تا قبل از اول ماه  آگوست 2013 توسط اداره مهاجرت انجام نشده است.

·         در پرونده درخواستشان از  فرم های درخواست شماره های A-1520-AA و یا  A-1520-AF استفاده کرده اند در آن ها جمله : " پرونده درخواست شما بر پایه قوانین جاری به هنگام ارسال فایل مورد بررسی قرار خواهد گرفت." و یا هر  جمله ای مشابه این که به اداره مهاجرت اجازه تغییر قوانین را برای بررسی درخواست ندهد.

·         متقاضیانی که پرونده درخواستشان تنها به دلیل تغییر قوانین اعمال شده در اول آگوست 2013  به صورت تبصره اصلاحیه به قانون و نحوه گزینش برنامه متخصصین کبک رد شده و یا خواهند شد. بر اساس این تغییرات در گزینش، متقاضیانی که فایل درخواست در پروسه بررسی داشته و یا دارند دیگر قادر به کسب امتیازات لازم برای واجد شرایط بودن بر اساس ماتریس امتیاز بندی این برنامه نمی شوند و نهایتا با رد تقاضای درخواست به صورت ناعادلانه مواجه می گردند.

گروه دوم:

کلیه اشخاصی که درخواست مهاجرتی شان را تحت برنامه نیروی متخصص پیش از تاریخ 8 جولای 2013 ارسال کرده اند وتا کنون وضعیت بررسی پرونده درخواستشان دارای شرایط زیر می باشد:

·         بررسی اولیه روی پرونده های درخواست تقاضا تا قبل از اول ماه آگوست 2013 توسط اداره مهاجرت انجام نشده است.

·         متقاضیانی که پرونده درخواستشان تنها به دلیل تغییر قوانین اعمال شده در اول آگوست 2013  به صورت تبصره اصلاحیه  به قانون و نحوه گزینش برنامه متخصصین کبک رد شده و یا خواهند شد. بر اساس این تغییرات در گزینش، متقاضیانی که فایل درخواست در پروسه بررسی داشته و یا دارند دیگر قادر به کسب امتیازات لازم برای واجد شرایط بودن بر اساس ماتریس امتیاز بندی این برنامه نمی شوند و نهایتا با رد تقاضای درخواست به صورت ناعادلانه مواجه می گردند.

 گروه سوم:

کلیه اشخاصی که درخواست مهاجرتی شان را تحت برنامه نیروی متخصص ارسال کرده اند و:

·         بررسی اولیه روی پرونده های درخواست تقاضا تا قبل از 8 ماه  مارس 2017 توسط اداره مهاجرت انجام نشده است.

·         متقاضیانی که پرونده درخواستشان تنها به دلیل تغییر قوانین اعمال شده در 8 مارس 2017  به صورت تبصره اصلاحیه  به قانون و نحوه گزینش برنامه  متخصصین کبک رد شده و یا خواهند شد. بر اساس این تغییرات در گزینش، متقاضیانی که فایل درخواست در پروسه بررسی داشته و یا دارند دیگر قادر به کسب امتیازات لازم برای واجد شرایط بودن بر اساس ماتریس امتیاز بندی این برنامه نمی شوند و نهایتا با رد تقاضای درخواست به صورت نا عادلانه مواجه می گردند.

 

 

هدف از ارسال این اطلاعیه :

 

در تاریخ 23 آگوست 2016، آقای رحیم و خانم باسنه که نماینده گان گروهی از شاکیان بودند، هم اکنون به عنوان نماینده تمامی گروه های معترض به دادگاه معرفی و در تاریخ 16 می 2017  موفق به اخذ مجوز نمایندگی خود شدند.

 

بر اساس دادخواست ارائه شده به دادگاه عالی کبک متقاضیان شاکی مدعی هستند که اداره مهاجرت کبک ناعادلانه، به صورت غیرقانونی و برخلاف مقررات قانون مدنی کبک با پیشنهاد استرداد هزینه های دولتی پرداخت شده توسط متقاضیانی که درخواستشان به دلیل تغییر قوانین مهاجرتی در تاریخ های 1 آگوست 2013 و 8 مارس 2017 ، با رد تقاضای مهاجرت مواجه شده اند، را رد کرده است. در واقع آقای رحیم و خانم باسنه در این دادخواست به دنبال استرداد هزینه های دولتی برای کلیه متقاضی در این گروه هستند.

 

در تاریخ 19 فوریه 2018، دادگاه به نمایندگان گروه جهت پیگیری دادخواست به نمایندگی از اعضای گروه دردادگاه  منطقه قضایی مونترال مجوز لازمه را ارائه داد.

 

خروج از دادخواست:

 

چنانچه هر یک از متقاضیان تمایل به خروج نام خود از لیست شاکیان دارند، می بایست ظرف 60 روز از دریافت این اطلاعیه نسبت به ارسال درخواست انصراف به دادگاه اقدام نمایند. بدیهی است عدم خروج شاکیان از لیست آنان را ملزم به پذیرش حکم نهایی دادگاه خواهد نمود.

 

در صورت تمایل به خروج از لیست شاکیان درخواست خود را طی 60 روز از تاریخ 18.04.2018 به آدرس زیر با پست سفارشی ارسال نمایید:

 

1 Notre-Dame Street East, Montreal, Quebec, H2Y 1B6.

در صورت نیاز به دریافت اطلاعات تکمیلی بیشتر در این زمینه می توانید با خانم اولگا ردکو با آدرس زیر تماس حاصل فرمایید.

Me Olga Redko

oredko@imk.ca

Tel:514-934-7743

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: