جرایم کیفری و ممنوعیت ورود به کانادا

  • 5/19/2018
  • 724

این یک واقعیت است که سوء پیشینه افراد همواره در طول زندگی آنان تاثیر گذار است، متاسفانه گاهی خواسته یا ناخواسته سختی های زندگی و یا بد شانسی گریبان گیر سرنوشت برخی افراد می شود که این  منجر به داشتن سوء پیشینه برای آنان خواهد شد.

این یک واقعیت است که سوء پیشینه افراد همواره در طول زندگی آنان تاثیر گذار است، متاسفانه گاهی خواسته یا ناخواسته سختی های زندگی و یا بد شانسی گریبان گیر سرنوشت برخی افراد می شود که این  منجر به داشتن سوء پیشینه برای آنان خواهد شد. برخی هم اکنون گذشته تلخ را پشت سر گذاشته و مسیر موفقیت را طی می کنند، ولی تاریخچه گذشته کما کان در مرزهای ورودی یک کشور دیگر بدون توجه به موقعیت اجتماعی فعلی هنوز با وجود گذشت زمان به عنوان یک فاکتور امنیتی محسوب می گردد.  

بدین دلیل زمانی که افراد خارجی می خواهند به کانادا بیایند، متاسفانه این سوپیشینه می تواند مانع ورود آنان شود. در واقع، سابقه کیفری گذشته می تواند در پذیرش آنان هنگام بررسی درخواست ورود و یا مهاجر تاثیر منفی بگذارد.   

سوابق کیفری و جنایی همیشه با گذشت زمان پاک نمی شوند. بر اساس قوانین کانادا تنها پس از گذشت 10 سال گذراندن جریمه مقرر شده توسط دادگاه تنها در صورتی که شخص مرتکب جرم دیگری نشده باشد، می تواند در صورت ارائه پاک بودن از هر گونه سوء سابقه از گذشته شخص پاک شود.

 

 


 

 

این افراد تنها در صورت تکمیل فرم  Criminal rehabitation     در صورتی که مدت 10 سال از پایان دوره مجازات و عدم ارتکاب به هیچ جرم دیگری که در خارج از کانادا مرتکب شده اند ، گذشته باشد، می توانند درخواست حذف سوء پیشینه را از تاریخچه عملکرد خود نمایند و تنها در صورت تایید افسر مهاجرت درخواست ورود و یا اقامت آنان می تواند توسط مسئولین اداره مهاجرت و پلیس مرزی کانادا مورد ارزیابی قرار گیرد. لازم به ذکر است که افرادی که دارای چندین جرم کیفری هستند، هرگز حتی در صورت درخواست به پاک سازی سوء پیشینه قادر به درخواست مهاجرت و یا ورود به کانادا نخواهند بود و درخواست آنان با رد تقاضا مواجه خواهد گشت.

لازم به ذکر است در مواردی که ارتکاء به جرم در کانادا صورت گیرد بسیار جدی تلقی خواهد شد و اگر مجازات آن 10 سال و یا دوره طولانی تری باشد، جرم سنگین محسوب می شود. از جمله جرایم سنگین می توان به سرقت بالغ بر 5000 دلار کانادا، حمله و یا تهاجمی که منجر به صدمات بدنی و یا استفاده از سلاح گرم و یا سرد شود و قاچاق مواد مخدر  می توان نام برد که مجازات کیفری مجرم هرگز از طریق تکمیل فرم ندامت تسویه نشده وحل نخواهد شد، نتیجتا درخواست criminal rehabilitation ضروری است.

حتی محکومیت هایی که در دو دسته بندی گفته شده نمی باشند، می توانند بر روی پرونده ورود شما به کانادا تاثیر بگذارند. در بسیاری از موارد، متقاضیان به علت داشتن جرایم کیفری کوچک هم ممکن است از ورودشان به کانادا جلوگیری شود. این مسئله به دلیل اختیار تام برای تصمیم گیری در دست افسران اداره مهاجرت کانادا می باشد. بدین معنا که اگر فرد از نظر قانونی دیگر موردی نداشته باشد، باز هم می تواند مورد پذیرش افسر مهاجرت قرار نگیرد.

تصمیم گیری افسر مهاجرت و یا افسر مرز می تواند تنها بدین دلیل باشد که وی اعتقاد دارد ورود متقاضی موجب به خطر انداختن امنیت شهروندان کانادایی خواهد شد. نتیجتا حتی با داشتن جرایم سبک هنوز از ورود این فرد به کشور جلو گیری می شود. در برخی از موارد با وجود اینکه متقاضی بر اساس قانون واجد شرایط تکیل فرم و اثبات عدم ارتکاب به جرم در طی 10 سال پس از گذراندن جریمه مقرر شده توسط دادگاه است ولی هنوز افسران مهاجرت و یا افسران مرزی به علت داشتن قدرت تصمیم گیری می توانند مانع ورود شخص به مرزهای کانادا و یا حتی پذیرش درخواست مهاجرت این افراد شوند. 

در این گونه موارد قانون اجازه اعتراض به درخواست افسران مهاجرت و مرزی را به متقاضی از طریق وکیل و یا مشاور رسمی می دهد . وکیل و یا مشاور رسمی  مهاجرت با ارائه نامه توضیحی اعتراض خود را بر اساس قانون از طرف موکل خود ارائه و تصمیم گیری افسر مهاجرت را مورد سؤال قرار می دهد.

 نتیجتا هر جرم کیفری بزرگ و یا کوچک در گذشته متقاضی و یا یکی از همراهان وابسته وی در پرونده تقاضای مهاجرت قطعا می تواند در اخذ مجوز ورود به مرزهای کانادا و یا پذیرش درخواست مهاجرت شخصی که مرتکب به جرم شده و یا کل خانواده تاثیرات جدی داشته باشد. در برخی از مواقع حتی با گذشت 10 سال و عدم ارتکاب پس از سپری نمودن دوره مجازات، هنوز می توان انتظار داشت که متقاضی و یا کل خانواده همراه متقاضی با رد تقاضا مواجه گردند.

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: