تغییرات مثبت سه سال آینده در برنامه های کفالت افراد خانواده

  • 12/10/2017
  • 658

وزیر مهاجرت کانادا، احمد حسین، طی مصاحبه مطبوعاتی که هفته اول نوامبر درشهر تورنتوداشت، برنامه مهاجرتی چند سال آینده دولت کانادا را در زمینه تکفل افراد خانواده تشریح نمود.

 

 

وزیر مهاجرت کانادا، احمد حسین، طی مصاحبه مطبوعاتی که هفته اول نوامبر درشهر تورنتوداشت، برنامه مهاجرتی چند سال آینده دولت کانادا را در زمینه تکفل افراد خانواده تشریح نمود. وی اشاره نمود بالغ بر  یک میلیون از مهاجرینی که موفق به اخذ اقامت دائم کانادا در طی سه سال گذشته شده اند، تحت برنامه های اقتصادی شامل برنامه های متخصصین و کارآفرینی درخواست مهاجرت نموده بودند و آنها اولین گروه از اکثریت را در میان مهاجرین سه سال گذشته تشکیل می دهند . با این حال برنامه کفالت افراد خانوده نیز دومین رتبه را در پذیرش مهاجرین جدید دارد.  این امر نشانگر اهمیت زیاد این برنامه مهاجرتی در میان دیگر برنامه های گزینش مهاجرین جدید است.


این برنامه نه تنها به اصل انسجام افراد خانوده کمک بسیاری می کند، بلکه به بسیاری از برنامه های مهاجرتی کانادا مرتبط است و آنان را نیز تحت تاثیر قرار می دهد.  

در ماه نوامبر حدودا دوسال از به قدرت رسیدن دولت فعلی کانادا می گذرد و تقریبا یک سال است که احمد حسین به جای جان مک کالم وزیر مهاجرت پیشین کانادا انتخاب شده است. در طی دوسال وزارت این دو وزیر مهاجرت از ایجاد استراتژی افزایش تعداد مهاجرین و سهولت سازی پروسه گزینش افراد خانواده تحت برنامه مهاجرتی کفالت خانواده می توان به عنوان یک از ارزشمندترین پیشرفت های تاریخ مهاجرت کانادا نام برد.  

بر این اساس افرادی که دارای اقامت و یا شهروندی کانادا هستند، به راحتی می توانند در صورتی که دارای وابستگان واجد شرایط تکفل همانند همسر عرفی و یا شرعی، فرزندان وابسته، والدین، پدربزرگ و مادربزرگ باشند از طریق این برنامه مهاجرتی نسبت به اخذ اقامت دائم وابستگان خود اقدام نموده و در کنار افراد خانواده خود در کانادا زندگی نمایند.  بدین منظور در برنامه جدید گزینش مهاجرین در سه سال آینده سهمیه اعلام شده دولت برای گزینش مهاجرین جدید تحت  برنامه های کفالت افراد خانواده تعداد 265500 نفر می باشد.  

  •           در نشست خبری هفته اول نوامبر، وزیر اظهار داشت اداره مهاجرت در نظر دارد با وجود افزایش سهمیه، دوره بررسی درخواست را نیز به میزان قابل توجهی کاهش دهد تا افراد خانواده بتوانند در مدت زمان کوتاهتری موفق به اخذ اقامت دائم شده و به کانادا برای زندگی در کنار وابستگان خود وارد شوند.

 در این میان توجه بیشتری برای کوتاه تر نمودن دوره بررسی درخواست کفالت همسر بخصوص در مواردی که  تنها یکی از آنها در کانادا زندگی می کند، خواهد شد. در تاریخ 26 دسامبر، وزیر مهاجرت، جان مک کالم، اعلام کرد که زمان دوره بررسی پرونده های کفالت نصف خواهد شد و از 24 ماه به 12 ماه تغییر خواهد کرد و این خبر مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت. در حال حاضر این هدف در بسیاری از پرونده ها اعمال و به اجرا درآمده است.

•           متقاضیان کفالت همسر که هر دو همسر در داخل کانادا حضور دارند بر اساس برنامه آزمایشی مجوز کار، با ارسال درخواست در طی دوره بررسی پرونده از امتیاز اخذ مجوز کار تمام وقت برخوردار خواهند شد. این امر نه تنها موجب رفاه مالی بیشتر زوج می شود بلکه باعث خواهد شد تا این مهاجرین جدید حتی قبل از دریافت اقامت دائم خود با بازار کار کانادا در ارتباط قرار گیرند.

•           حذف اعطای اقامت دائم مشروط برای همسران مهاجری که از طریق برنامه کفالت همسر موفق به اخذ اقامت دائم می شدند نیز یکی دیگر از گام های مثبت دولت لیبرال در بازنگری این  برنامه مهاجرتی بود که از ماه آپریل سال 2017 به اجرا درآمد. 

در سال 2017 دولت لیبرال با وجود مورد های تقلبی ازدواج، تصمیم به لغو این مورد گرفت با این باور که اکثر ازدواج ها واقعی و با نیت خیر انجام می شوند. دلیل دوم برای لغو قانون قبلی جلوگیری از ماندن در روابط مسموم به دلیل ترس از دست دادن اقامت دائم کانادا برای افراد بود.

•           متقاضیان مهاجرت که درخواست مهاجرت خود را بین  تاریخ آگوست 2014 تا اکتبر 2017، به اداره مهاجرت کانادا ارسال نموده اند، تنها بر اساس قوانین وضع شده توسط دولت قبلی می توانستند فرزندان کمتر از 19 سال خود را در فایل مهاجرت خود اضافه نمایند. دولت لیبرال این قانون را از تاریخ اکتبر 2017 تغییر داد و با افزایش سن فرزندان وابسته متقاضیان مهاجرت از 19 به 22 سال، این امکان را برای خانواده های مهاجر مهیا نمود تا بتوانند فرزندان وابسته خود را تا سن 22 سالگی به فایل درخواست مهاجرت خود اضافه کنند.

•           برنامه کفالت والدین، پدربزرگ ها و مادربزرگ ها قسمتی از دسته بندی برنامه های مهاجرتی خانوادگی می باشد. بر مبنای این برنامه، شهروندان کانادایی و مقیمان دائم می توانند برای والدین و یا پدربزرگان و مادربزرگان خارج از کانادا خود تحت این برنامه اقامت دائم بگیرند.

آخرین دوره گزینش برنامه کفالت والدین دولت محافظه کاران در اوایل سال 2015 انجام شد که تنها 5000 درخواست مورد پذیرش قرار گرفتند. در آن زمان، نحوه بررسی پرونده ها بر اساس زمان و ترتیب رسیدن درخواست ها به اداره مهاجرت بود که دولت لیبرال نیز این روند را در سال 2016 نیز ادامه داد ولی تعداد پذیرش درخواست ها را به تعداد 10000 افزایش داد.

در سال 2017 نحوه گزینش را به سیستم قرعه کشی رندوم بدون ارسال فایل تنها با نام نویسی آنلاین تغییر کرد. بدین ترتیب متقاضیان کفالت ابتدا علاقمندی خود را اعلام می کردند و سپس دولت به صورت رندوم نام افراد را انتخاب و سپس نامه درخواست ارسال فایل را برای متقاضیان ارسال می نمود تا در طی یک دوره مشخصی نسبت به تکمیل و ارسال  فایل اقدام نمایند.

از آغاز سال 2018 دولت طی برنامه ای سه ساله از 2018 تا پایان 2020، یک افزایش تدریجی و پایدار در تعداد پذیرش متقاضیان تحت برنامه کفالت والدین خواهد داشت بطوری که 21000 اقامت دائم برای متقاضیان واجد شرایط صادر خواهد شد. این کاهش در گزینش طی سه سال اینده به اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا اجازه می دهد تا تعداد درخواست های در حال بررسی را با سرعت بیشتری کاهش دهد.

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com


 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: