سیستم جدید گزینش برنامه های کارآفرینی استانی کانادا

  • 8/4/2018
  • 515

برنامه های کارآفرینی استانهای مختلف در سال 2018 دچار تغییرات اساسی  شد. بسیاری از برنامه های کارآفرینی در اواخر سال 2017 برای بازبینی بسته اعلام شدند که از پر طرفدارترین این برنامه های کارآفرینی میتوان به برنامه مانیتوبا اشاره  نمود .

برنامه های کارآفرینی استانهای مختلف در سال 2018 دچار تغییرات اساسی  شد. بسیاری از برنامه های کارآفرینی در اواخر سال 2017 برای بازبینی بسته اعلام شدند که از پر طرفدارترین این برنامه های کارآفرینی میتوان به برنامه مانیتوبا اشاره  نمود .این استان برنامه تجاری خود را به  پذیرش مشروط با صدور "ویزای کار" تغییر داد . متقاضیان واجد شرایط همانند گذشته وارد حوزه رقابتی این برنامه خواهند شد و در صورت گزینش  ابتدا ویزای کار دو ساله دریافت خواهند نمود تا به استان وارد و طرح توجیهی سرمایه گذاری و یا ایجاد کسب و کار را به اجرای کامل دربیاورند و حداقل دو سال در استان اقامت نموده و اشتغال تمام وقت برای مدیریت کسب و کار ایجاد شده را به مسئولین اداره مهاجرت اثبات نمایند و نهایتا قادر به تبدیل مجوزکار موقت به اقامت دائم شوند.

 

 


به نظر میرسد اداره مهاجرت کانادا به این امر واقف شده است که متقاضیان برنامه های کارآفرینی استانی بر اساس فرمول پذیرش گذشته متاسفانه حتی با سپردن ودیعه نقدی ، پس از اخذ اقامت و ورود به استان ، متعهد به اجرای طرح توجیهی برای سرمایه گذاری و یا ایجاد کسب و کار در استان نیستند . بسیاری با صرف نظر از سپرده نقدی به استانهای دیگر نقل مکان میکنند.

برنامه های تجاری استانهای پرنس ادوارد و نیوبرانزویک نیز از این قاعده تا کنون مثتثنی نبوده اند و متقاضیانی که مورد پذیرش این استانها با سپردن ضمانت نقدی برای ایجاد کسب و کار و اقامت در استان  شدند اکثر به استانهای پر جمعیت تر پس از ورود نقل مکان نمودند.   

به طور کلی اختلاف بین فرمول گزینش قبلی برنامه های کارآفرینی در گذشته با سپردن ودیعه نقدی و فرمول فعلی که منجر به دریافت اجازه کار موقت میباشد به شرح زیر است :

1- در گذشته متقاضیان با سپرده ودیعه نقدی موفق به دریافت اقامت دائم میشدند و در صورت عدم ایجاد سرمایه گذاری ودیعه نقدی خود را از دست میدادند .

2-  تغییرات کنونی به متقاضیان پذیرفته شده تنها ویزای موقت کار به مدت دو سال میدهد تا بتوانند تعهدات ایجاد سرمایه گذاری و مدیریت کسب و کار ایجاد شده در استان را به اجرا دربیاورند تا سپس در صورت اثبات ونهایتاً تایید اداره مهاجرت  این متقاضیان قادر به اخذ اقامت دائم گردند.

مسئولین اداره مهاجرت بر این باورند که دو سال اقامت و کار در استان موجب خواهد شد تا وابستگی های سرمایه گذاری و استقرار در این استان  برای این متقاضیان منجر شود تا به استان دیگری پس از اخذ اقامت دائم نقل مکان نکنند.

در واقع در سیستم جدید دولت به جای ضمانت نقدی  اقامت دائم این متقاضیان را به عنوان ودیعه نگه خواهد داشت  این طرح قبلا دراستانهای انتاریو و بریتیش کلمبیابه اجرا درآمد و استان مانیتوبا نیز به تازگی به این جمع پیوسته است.

به نظر میرسد برنامه های تجاری و کارآفرینی استانهای دیگر نیز بدین ترتیب تغییر یابند . اخیرا استان کبک نیز اعلام نمود برنامه کارآفرینی خودرا نیز با همین روش بازگشایی خواهد نمود. این تغییر مسیر پذیرش بیان گر این واقعیت است که کانادا به دنبال ودیعه نقدی نیست بلکه به دنبال ایجاد کار میباشد زیر ایجاد شغل بار سنگینی از روی دوش دولت برمیدارد و این همان چیزی است که دلیل پذیرش مهاجرین به این کشوراست.  

از طرفی ایجاد برنامه های استانی به علت طرح ایجاد پراکندگی جمعیت وهم آهنگی  فعالیتهای اقتصادی  در تمامی استانها  دلیل اصلی پذیرش مهاجرین به این کشور است  . عدم رعایت تعهدات مهاجرین تازه وارد برای ایجاد کسب و کار و سرمایه گذاری در استانهایی که آنان را مورد پذیرش قرارداده است در ایجاد نظام این هماهنگی اختلال جدی به وجود میاورد.

مهمترین حسن سیستم جدید گزینش برنامه های کارافرینی استانی میتوان به سرعت روش جدید اشاره نمود در گذشته متقاضیان از 2 تا 5 سال منتظر دریافت اقامت دائم از طریق برنامه های کارآفرینی میشدند . این در حالیست که با سیستم گزینش جدید متقاضی و خانواده وابسته وی ظرف کمتر از شش ماه موفق به اخذ مجوز ورود موقت میگردند . متقاضی و همسر وی موفق به اخذ اجازه کار و فرزندان وابسته موفق به اخذ مجوز تحصیل خواهند شد.

 

 


 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 

 

 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: