افزایش میزان تمکن مالی برای متقاضیان درخواست اقامت دائم

  • 2/26/2018
  • 521

متقاضیان هر سه گروه برنامه های مهاجرتی اقتصادی اکسپرس انتری باید نسبت به اطلاعیه جدید میزان منابع مالی مورد نیاز مشخص شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا توجه نمایند.

اخبارمهاجرت – معصومه علیمحمدی

متقاضیان هر سه گروه برنامه های مهاجرتی اقتصادی اکسپرس انتری باید نسبت به اطلاعیه جدید میزان منابع مالی مورد نیاز مشخص شده توسط اداره مهاجرت، پناهندگی و شهروندی کانادا توجه نمایند    .

در تاریخ 5 ژاتویه 2018 حداقل میزان منابع مالی مورد نیاز 1.42% افزایش یافت که در جدول به اختصار آمده است :

 

تعداد اعضای خانواده 

مبلغ در نظر گرفته شده برای سال 2017 (به دلار کانادا)

مبلغ در نظر گرفته شده برای سال 2018 (به دلار کانادا)

میزان افزایش

1 

    $12,300

$12,474

$174

2

$15,312

$15,530

$218

3

$18,825

$19,092

$267

4

$22,856

$23,181

$325

5

$25,923

$26,291

$368

6

$29,236

$29,652

$416

7

$32,550

$33,013

$463

به ازای هر عضو اضافه شده به خانواده

$3,314

$3,361

$47

 

اداره مهاجرت افزایش منابع مالی مذکور را برای اقامت دائم متقاضیان پذیرفته شده به منظور حمایت مالی از خود و اعضای خانواده شان حداقل برای سه ماه اول ورود به کانادا ضروری دانست. اعضای خانواده شامل همسر عرفی یا شرعی، فرزندان وابسته متقاضی و یا همسر او می باشد. تعریف اداره مهاجرت از فرزند وابسته، عضوی از خانواده است که سن او کمتر از 22 سال باشد.

در زمان تشکیل پروفایل، تمامی افراد خانواده اعم از کسانی که متقاضی را در کانادا همراهی خواهند کرد و همچنین کسانی که همراه او نخواهند بود، باید مشخص گردد.

تغییری کوچک، تاثیری چشمگیر

اگرچه تغییر در مقدار منابع مالی مورد نیاز بسیار ناچیز به نظر می رسد، اما در حوزه رقابتی اکسپرس انتری متقاضیان را به دو دسته واجد شرایط و غیرواجد شرایط تقسیم می کند و درخواست متقاضی برای اقامت دائم را می تواند تایید یا رد نماید.

بنابراین حائز اهمیت است که کلیه متقاضیان این برنامه پروفایل خود را بروز کرده و از میزان توانایی مالی لازم در کل دوره اطمینان حاصل نمایند تا در صورت اخذ دعوتنامه قادر به ارائه مدارک لازم جهت تثبیت توانایی مالی بر اساس جدول اعلام شده باشند.

مدارک مورد تایید جهت اثبات منابع مالی مورد نیاز می تواند شامل موارد زیر باشد:

•    پول نقد

•    اسنادی که نشان دهنده سرمایه دریافتنی متقاضی باشد، مانند سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار و سپرده های کوتاه مدت و یا بلند مدت

•    گواهی های پرداختی تضمین شده که هر زمان قابل پرداخت به متقاضی می باشد، مانند چک ها و سند های بانکی، چک های مسافرتی و چک های تضمینی

از نظر اداره مهاجرت  به منظور اثبات توانایی مالی، متقاضی می بایست از بانک یا موسسات مالی مربوطه، گواهی رسمی اخذ نماید که در آن توانایی مالی متقاضی به خوبی مشخص شده باشد. در این گواهی ها می بایست هر گونه بدهی و یا وام، موجودی فعلی حساب ها  و نیز میانگین موجودی حساب ها در طی شش ماه گذشته مشخص شده باشد.

اداره مهاجرت تصریح می کند که این وجوه نمی تواند از کسی به صورت قرض گرفته شده باشد و متقاضی برای هر مبلغ قابل ملاحظه و یا تزریق مبلغ بالای پول درحساب مورد پرسش قرار خواهد گرفت.

در صورتی که متقاضی به همراه همسر خود به کانادا بیاید، مبلغ مورد نیاز می تواند در حساب مشترک آن ها باشد و یا همسر متقاضی حساب بانکی شخصی خود را ارائه دهد. در این صورت، باید مدارکی دال بر دسترسی متقاضی به حساب همسر ارائه گردد.

لازم به ذکر است متقاضیانی که در حال حاضر در کانادا مشغول به کار هستند و یا دارای پیشنهاد کاری معتبر می باشند، از ارائه مدارکی که نشاندهنده توانایی مالی آنها باشد، مستثنی هستند.

در پایان، توجه داشته باشید که توانایی مالی متقاضی بر اساس تعداد اعضای خانواده اش در برنامه های اکسپرس انتری یا درخواست اقامت دائم از اهمیت بسیاری برخوردار است و غفلت در ارائه صحیح آن حتی منجر به ردی پرونده خواهد شد. بنابراین به هنگام تهیه آن دقت لازم را داشته و یا از متخصصین در این امر کمک بگیرید

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: