برنامه افزایش مهاجرین فرانسه زبان به استان های غیر از کبک

  • 3/11/2018
  • 776

دولت فدرال با مشارکت استان های دیگر نسبت به ایجاد یک برنامه مهاجرتی جدید به منظور افزایش پذیرش مهاجرین فرانسوی زبان در خارج از استان کبک اقدام نموده است.

  اخبار مهاجرت - معصومه علیمحمدی  

 

دولت فدرال با مشارکت استان های دیگر نسبت به ایجاد یک برنامه مهاجرتی جدید به منظور افزایش پذیرش مهاجرین فرانسوی زبان در خارج از استان کبک اقدام نموده است    .

معرفی این برنامه در روز 2 مارچ 2018، در جلسه وزرای مهاجرت استان های مختلف و وزیر مهاجرت دولت مرکزی مطرح شد  .

این برنامه با هدفمندی افزایش مهاجرین فرانسوی زبان به صورت تدریجی تدوین شده است به طوری که تا سال 2023  مهاجرین فرانسوی زبانی که خارج از استان کبک مورد پذیرش قرار خواهند گرفت، حداقل 4.4% کل مهاجرین پذیرفته شده در 2023 را تشکیل دهند.

وزیر مهاجرت کانادا به همراه معرفی این برنامه گفت :" مهاجران فرانسوی زبان با ایجاد تنوع در فرهنگ و زبان این کشور موجب خواهند شد تا کانادا قوی تر و کامل تر گردد."  

 


"

 

مهاجرین فرانسه زبان نقش مهمی در حفظ و تقویت اصل دو زبانه بودن کشور کانادا دارند. این مهاجرین علاوه بر مشارکت در اقتصاد کانادا باعث خواهند شد تا کانادا بتواند همچنان جایگاه خود را به عنوان یکی از معدود کشورهای جهان با دو زبان رسمی حفظ نمایید.

علت معرفی این برنامه مهاجرتی و لزوم اجرای آن، سیر تنزل جمعیت فرانسوی زبانان در خارج از استان کبک به میزان قابل توجهی در سالهای اخیر بوده است.

بر اساس گزارشات آماری، جمعیت شهروندان کانادایی فرانسوی زبان  که در خارج از استان کبک زندگی می کنند، نسبت به جمعیت کل کانادا رو به کاهش است و این باعث شده است تا دولت درصدد افزایش جمعیت فرانسوی زبان در کلیه استان های کانادا برآید.

ورود سالیانه مهاجرین فرانسه زبان به کانادا که در خارج از استان کبک سکنی گزیدند از 850 نفر در سال 2003  تنها به 2400 نفر در سال 2017 طی یک دوره 14 ساله افزایش داشته است و از رشد بسیار پایینی برخوردار است.

این طرح  گزینش این امکان را برای دولت فدرال و دولتهای استانی مهیا می سازد تا به صورت متحد و یا مجزا در جهت افزایش مهاجرین فرانسوی زبان در زمینه های مختلف گزینش، مسائل مرتبط با استقرار پذیری پس از ورود و جذب مهاجرین فرانسوی زبان به بازار کاراستان های دیگر به غیر از کبک برنامه ریزی دقیق تری نمایند.

اهداف این برنامه شامل سه ساختار اصلی به شرح زیراست :

•             افزایش مهاجرین فرانسه زبان به کانادا، خارج از استان کبک

•             افزایش سهم مشارکت مهاجرین فرانسه زبان در بازار کار منطقه

•             افزایش مشارکت وسیع تر مهاجرین فرانسه زبان در جوامع مختلف کانادایی و شبکه های اجتماعی

برنامه های پیشنهادی که در دست بازبینی برای رسیدن به این اهداف در دستور کار دولت است، به شرح زیر می باشند:

•             تبلیغات و آگاهی رسانی در زمینه امکانات مناسب برای زندگی در کانادا برای متقاضیان فرانسوی زبان که علاقه مند مهاجرت به  این کشور می باشند و ایجاد ساده سازی روند استقرار پذیری تازه واردین 

 

•             معرفی بازار کار مناسب  و تبلیغ موقعیت های شغلی به منظور اطلاع رسانی برای امکان اشتغال پس از ورود به کانادا برای مهاجرین فرانسوی زبان در استان های دیگر به غیر از کبک

 

•             حمایت از جوامع فرانسوی زبان ودر اختیار گذاشتن امکانات بیشتر برای این جامعه در استان های دیگر که نمایانگر علاقه مندی استان ها برای جذب فرانسوی زبانان بیشتر باشد.

 

•             تشویق کارفرمایان به استخدام مهاجرین فرانسوی زبان

چندین همکاری مشترک نیز بین سطوح مختلف دولت در این زمینه طراحی شده است که شامل بالابردن بازاریابی جهانی و استفاده از اینترنت برای تبلیغ مزایا و فرصت های موجود در کانادا برای مهاجرین فرانسه زبان می باشد.


وزیر مهاجرت، احمد حسین، در یک خبر گفت که دولت فدرال متعهد شده است تا جامعه اقلیت فرانسه زبانان را در کل کانادا حمایت کند و تعداد مهاجرین فرانسه زبان را افزایش دهد.

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: