امید گزینش با امتیازات پایین در سیستم اکسپرس انتری

  • 12/1/2018
  • 698

استانهای کانادا روش گزینش استانی متخصصین مورد نیاز خود را به گزینش از طریق اکسپرس انتری تغییر دادند.

استانهای کانادا روش گزینش استانی متخصصین مورد نیاز خود را به گزینش از طریق اکسپرس انتری تغییر دادند. به طوریکه، در سه قرعه کشی آخر در ماه نوامبر برنامه اکسپرس انتری، متقاضیانی که دارای امتیازات شاخصی در حوزه رقابتی نبودند، با گزینش استانی موفق به اخذ 600 امتیاز شدند و درراس منتخبین این سه دوره اخیر  قرار گرفتند.

استانهای نواسکوشیا، پرنس ادوارد آیلند و انتاریو از جمله استانهایی بودند که در سه دوره قرعه کشی اخیر این برنامه، تعداد متقاضیان بسیاری را از این طریق مورد گزینش قرار دادند. بدین ترتیب با گزینش برنامه های منتخبین  استانی از طریق حوزه رقابتی اکسپرس انتری،  فرمول گزینش قبلی اکسپرس انتری که تنها متقاضیان با امتیازات بالا شانس گزینش داشتند، تحت تاثیر مستقیم قرار گرفته است. این امر باعث خواهد شد تا متقاضیان  با امتیازات پایین تر که دارای مشاغل مورد نیاز استانهای مختلف هستند، با تشکیل پروفایل اکسپرس انتری به شانس گزینش بسیار بالایی دست یابند.

علاوه بر این، الزام به انتخاب متقاضیان بر اساس قدمت تشکیل پروفایل برای گزینش های استانی نیز باعث خواهد شد تا متقاضیان مورد نیاز استانها بدون توجه به امتیازات کسب شده شان از حوزه رقابتی انتخاب شوند. 

نواسکوشیا

به طور کلی برنامه های استانی نواسکوشیا بر اساس دو گروهA     وB  متخصصین واجد شرایط را مورد گزینش قرار میدهد. گروه A  میبایست دارای پیشنهاد کار از یکی از کارفرمایان استان باشند و گروه ب بدون پیشنهاد کاری، در صورتی که دارای سابقه کار در یکی از 11 شغل مورد نیاز استان با حداقل یکسال سابقه کار مرتبط باشند به شرط اینکه در سیستم رقابتی اکسپرس انتری نسبت به تشکیل پروفایل اقدام نمایند، میتوانند براساس قدمت تشکیل پروفایل در الویت گزینش قرار گیرند.

برگزیده شدگان موفق به اخذ 600 امتیاز برای گزینش استانی شده و به امتیازات شاخصی در حوزه رقابتی خواهند رسید و موفق به اخذ دعوتنامه درخواست اقامت خواهند گشت.

 

 

 

متقاضیان میبایست در یکی از 11 حرفه مورد نیاز استان دارای سابقه کارمرتبط باشند

Occupation title

NOC

Skill level

Financial Auditors and Accountants

1111

A

Other financial officers

1114

A

Professional occupations in advertising, marketing and public relations

1123

A

Administrative assistants

1241

B

Accounting technicians and bookkeepers

1311

B

Civil engineers

2131

A

Registered nurses and registered psychiatric nurses

3012

A

Licensed practical nurses

3233

B

College and other vocational instructors

4021

A

Paralegal and related occupations

4211

B

Social and community service workers

4212

B

از آنجایی که این برنامه در نوبت های مختلف سال نسبت به گزینش از طریق سیستم اکسپرس انتری متخصصین مورد نیاز خود را مورد گزینش قرار میدهد، تشکیل پروفایل در این سیستم،  از اقدامات اولیه و ضروری برای ایجاد شرایط گزینش است.

در تاریخ 19 نوامبر این برنامه باز شد و تعداد 225 نفر را در طی کمتر از 2 ساعت مورد گزینش قرار داد . گرچه نوبت بعدی بازگشایی هنوز مشخص نشده است، اما تسریع در تشکیل پروفایل اکسپرس انتری به تمامی متخصصینی که حرفه آنان در لیست مشاغل  این استان و یا هر استان  دیگری میباشد، حتی اگر قادر به اخذ امتیازات بالایی نشوند، توصیه میگردد.

پرنس ادوارد آیلند

پرنس ادوارد آیلند نیز در تاریخ 15 سپتامبر اولین گروه منتخبین خود را از طریق برنامه اکسپرس انتری مورد گزینش قرارداد. این متقاضیان علاوه بر تشکیل پروفایل اعلام علاقه مندی در سایت اداره مهاجرت این استان، دارای پروفایل در اکسپرس انتری نیز بودند. این استان دارای لیست مشاغل مورد نیاز نیست.

انتاریو

دیگر برنامه استانی فعال در سه هفته آخر نوامبر که متقاضیان زیادی را از طریق اکسپرس انتری مورد گزینش قرارداد، به  برنامه استانی انتاریو اختصاص داشت. 

گزینش استانی انتاریو به میزان قابل توجهی تمرکز بر برنامه اکسپرس انتری دارد. تقریبا 95 درصد گزینش از سهمیه  6600 متخصص استان در سال 2018 از طریق اکسپرس انتری انجام گشته است. 

در هفته های اخیر شاهد دعوت بسیاری از متقاضیان برنامه فرانسوی زبانان این استان بودیم که دارای پروفایل در اکسپرس انتری بودند.

بر اساس اعلام اداره مهاجرت تا سال 2021 ، برنامه اکسپرس انتری نقش اصلی گزینش متخصصین در کل کانادا را به عهده خواهد داشت.

جدول زیر سهمیه گزینش متخصصین در سه سال آینده در مقابل کل برنامه های مهاجرتی کانادا را به نمایش میگذارد. بر اساس آمار ارائه شده زیر متخصصین بالغ بر 50 درصد کل سهمیه گزینش سالانه مهاجرین کانادا را تشکیل خواهند داد. 

 

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: