خريد خانه در کانادا ، کاري درست يا اشتباهي بزرگ؟(قسمت دوم)

  • 12/4/2014
  • 5694
داشتن يک سقف بالاي سر و خانه دار شدن سوالي که به درستي دغدغه زندگي هر مهاجري است: آيا مي ماند يا  مي رود؟ اگر بماند يا حتي اگر برود آيا صلاح است که يک جا را بخرد  و زير بار قرض هاي سنگين بيست و سي ساله برود؟

داشتن يک سقف بالاي سر و خانه دار شدن سوالي که به درستي دغدغه زندگي هر مهاجري است: آيا مي ماند يا  مي رود؟ اگر بماند يا حتي اگر برود آيا صلاح است که يک جا را بخرد  و زير بار قرض هاي سنگين بيست و سي ساله برود؟  آنهم در کشوري که دوماه  قسط خانه اش عقب بيافتد، خود بانک حراجش مي کند، بعد هم وام گرفتن و خانه خريدن همان و اسير قسط شدن همان! ديگر يک سفر يک ماهه هم نمي تواند برود چه به اينکه با خيال راحت برود ششماه ايران بماند. فقط قسط وام بانک هم نيست، کلي هم ماليات هاي جور واجور از آدم مي گيرند! اينجا خانه بخري تازه شده اي نان داني چند تا اداره! اول فکر مي کني تو خانه خريده اي ولي بعد مي فهمي که  خانه تو را خريده است. حالا اصلا خريدي، اينجا ايران نيست که  شب بخوابي و فردا صبح  خانه ات دوبرابر شود، همين يک سال بعدش  پول لازم داشته باشي و بخواهي  خانه ات را بفروشي ضرر هم مي کني! ... بابا اصلا ما اجاره نشين مي شويم و خوش نشين تا بعد ببينيم خدا چه مي خواهد و کجا مي مانيم!

ولي از طرفي اجاره ها با  شيب مرتب سالانه و بي سروصدا بالا مي رود، در چهار گوشه شهر صداي ساخت و ساز بلند است. جمعيت شهر اضافه مي شود و نقريبا همه مهاجران جديد تمايل دارند در مرکز شهرهاي بزرگ زندگي کنند. بهاي املاک مسکوني هم بي سروصدا در حال بالا رفتن است. پديده اي که باعث حيرت و افسوس ساکنين قديمي تر مي شود که گاه پس از بيست سال زندگي در يک خانه و از آنهمه اجاره  که اول هرماه پرداخت کرده اند، اکنون هيچ در دست ندارند و بزودي بايد آواره شوند: "کاش خريده بوديم!"

 

براي فهميدن بهتر اوضاع و مشورت براي خريدن يانخريدن به سراغ آقاي مهدي رفعت پناه رفتيم. او متخصص و مشاور در امور املاک  (Real State  broker )  است و از 16 سال پيش وارد بازار مسکن شده است. اگرچه که مي گويد بيشتر براي خودش کار کرده و ساخته است و الان هم فقط  در پروژه هاي بزرگ مشارکت مي کند. از او از چند وچون بازار مسکن کبک پرسيديم:

 

 بازار املاک کبک  و کانادا را چگونه مي بينيد؟

بطور کلي بازار املاک در همه دنيا خوب است. کار ملک در همه جا پولساز ست. حالا ممکن است برخي جاها به خاطر مسائل اقتصادي شان کمتر سودآور باشد، يا در برخي جاها بازار کمي لغزنده و در برخي مستحکم تر باشد ولي در مجموع سرمايه گذاري در زمين و خانه در کانادا هم مثل  هرجاي ديگر امن و سود آور است.

 

ولي کانادا آن رشد مطلوب را ندارد،  سرمايه گذاري در املاکش هم سود آنچناني ندارد. تازه کلي هم هزينه هاي دولتي هست. دو تا ماليات سالانه (مدرسه و شهرداري)، و قسط هاي ماهانه بانک که دهسال اول فقط سود پولشان را مي گيرند و از آن به بعد تازه  شروع به پرداخت اصل وام مي کنيم...فکر مي کنيد سرمايه گذاري مناسبي است؟

البته بازار ملک کانادا مثل ايران جهشي نيست چون اصولا اينجا روي تورم کنترل زيادي مي شود. دولت از همه ابزارهايش استفاده مي کند تا مانع رشد بي رويه قيمت ها شود. اگر با ديد ايران بخواهيم اينجا سرمايه گذاري کنيم نااميد مي شويم و ضرر مي کنيم. در اينجا بايد ملک را بخريد و بعد حداقل 5 سال روي آن بخوابيد. صبر داشته باشيد و عجله نکنيد. تجربه نشان داده که تقريبا در هر 10 سال در استان کبک قيمت ها دو برابر مي شود.

 

پس شما يکي از بهترين انواع سرمايه گذاري را خريد ملک مي دانيد؟

البته. اصولا شما هرجاي دنيا زندگي کنيد بايد سقفي بالائ سرتان باشد. اگر آنقدر خوش شانس نباشيد که يک خانه بدون قسط به شما ارث رسيده باشد،  سقف بالاي سرتان يا اجاره موقت است و يا بايد آن را بخريد و قسط بدهيد.  طبق محاسبه بانک يک سوم از درآمد شما صرف هزينه مسکن مي شود، اگرچه که شايد گاه هزينه مسکن بيش از نيمي از درآمد شخص را هم ببلعد. تجربه به من مي گويد که بهتراست اين هزينه را به وام بدهيم تا به اجاره که بعد از 20 سال هم چيزي دستمان را نگيرد.  اگر براي سرمايه گذاري هم حساب کنيم خريد ملک سودآور است.

 

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط