افزایش جمعیت و موضوع مهاجرت در استانهای مختلف کانادا

  • 9/29/2019
  • 1730
درحالیکه بیشتر کشورهای توسعه یافته در برنامه 50 سال آینده خود با کاهش جمعیت روبه رو خواهند بود، اما کانادا از هم اکنون با آینده نگری هوشمندانه و سرمایه گذاری درزمینه  مهاجرت، نه تنها با کاهش بلکه با افزایش جمعیت برای اقتصادی قوی تر برنامه ریزی می کند.

درحالیکه بیشتر کشورهای توسعه یافته در برنامه 50 سال آینده خود با کاهش جمعیت روبه رو خواهند بود، اما کانادا از هم اکنون با آینده نگری هوشمندانه و سرمایه گذاری درزمینه  مهاجرت، نه تنها با کاهش بلکه با افزایش جمعیت برای اقتصادی قوی تر برنامه ریزی می کند  . 

بنا به گزارشات اداره آمار کانادا، مهاجرت کلید اصلی رشد جمعیت در طی سالهای آینده خواهد بود بطوریکه جمعیت کانادا تا سال 2068، به 55 میلیون نفر خواهد رسید و از رقم جمعیت 37.1 میلیون نفری سال 2018 ، افزایش چشمیگری خواهد داشت. در هر صورت با هر فرضیه ای که جمعیت کانادا رشد پیدا کند، سیاست گذاری افزایش جذب مهاجرین به این کشور که از دهه 1990 آغاز شده است، محرک اصلی رشد جمعیت این کشورتلقی میشود .

رشد جمعیت در استانهای اونتاریو و آلبرتا، در 50 سال آینده بیش از سایر استانهای کانادا پیش بینی میشود

اداره آمار کانادا پیش بینی می کند، در 25 سال آینده، جمعیت در برخی از استانها و قلمروها، افزایش  و در برخی دیگر کاهش بیابد.

همه فرضیه ها نشان دهنده این است که جمعیت استان اونتاریو در حال افزایش است، و براورد می شود که تا سال 2043 جمعیت این استان به 20.4 میلیون نفر برسد، در حالیکه در سال 2018 این رقم 14.3 بوده است.

میزان رشد جمعیت در استان آلبرتا، در 25 سال آینده، بیشترین میزان را در بین استانهای دیگر کانادا خواهد داشت. جمعیت این استان در سال 2043 به 7.3 میلیون نفر خواهد رسید و نسبت به سال 2018 با افزایش  3 میلیون نفر مواجه خواهد شد و حتی از استان بریتیش کلمبیا پیشی خواهد گرفت .

استانهای حاشیه اقیانوس اطلس، استانهای مناطق دشتی کانادا شامل استان‌های آلبرتا، ساسکاچوان و مانیتوبا، کبک و قلمروها

پیش بینی میشود جمعیت استانهای مانیتوبا و ساسکچوان  نیز در 25 سال آینده با رشد مواجه شود بطوریکه مجموع جمعیت این دو استان تا سال 2043،  بیشتر از جمعیت کبک خواهد بود. آمارهای بدست آمده حاکی از این است که میزان رشد جمعیت در کبک بسیار پایین تر از دیگر استانها خواهد بود.

در سال 2018 ، سهم کبک از جمعیت کل کانادا، 22.6  درصد بوده است، و پیش بینی ها نشان می دهد تا سال 2043، این درصد به 20.1 و یا 20.6 برسد.

برخی فرضیه ها نشان دهنده رشد منفی جمعیت در استانهای حاشیه اقیانوس اطلس می باشد و یا  اینکه سهم این استانها از جمعیت  کل کانادا، نسبت به سال 2018 در طی 25 سال آینده ثابت و یا کاهش خواهد یافت. این در حالیست که حتی جمعیت سه قلمرو کانادا نیز طی 25 سال آینده سیر افزایش را طی خواند نمود.

بنابراین به نظر میرسد میزان جذب مهاجرین در استان کبک نسبت به استانهای دیگر به میزان قابل توجهی کاهش خواهد یافت.

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: