افزایش چشم گیر ایجاد مشاغل جدید در کانادا

  • 4/28/2018
  • 2548
بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان  آمار کانادا، ایجاد موقعیت های شغلی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶، دارای ۲۵٪ افزایش بوده است. استان های کبک، انتاریو و بریتیش کلمبیا با بیشترین افزایش ایجاد موقعیت های شغلی در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ در میان دیگر استان های کانادا مواجه بوده اند

بر اساس آمار منتشره از طرف سازمان  آمار کانادا، ایجاد موقعیت های شغلی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶، دارای ۲۵٪ افزایش بوده است. استان های کبک، انتاریو و بریتیش کلمبیا با بیشترین افزایش ایجاد موقعیت های شغلی در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ در میان دیگر استان های کانادا مواجه بوده اند  .  

در این گزارش اداره آمار کانادا همچنین اعلام نمود که از هر ١٠ موقعیت شغلی ایجاد شده، حداقل ٧ موقعیت شغلی به صورت تمام وقت بوده است. میانگین پرداخت دستمزد از طرف کارفرمایان نیز بر اساس این گزارش در سه ماه آخر سال ۲۰۱۷ به میزان ٢٠ دلار و ١٠ سنت در ساعت بوده است .

 

 

 

قابل توجه اینکه از تعداد ٤٧٠ هزار مشاغل جدید ایجاد شده در دوره فوق الذکر تعداد ٢٩١٨٥ موقعیت شغلی مختص به کبک بوده که نسبت به سال ۲۰۱۶  با حدود ٤٦٪ افزایش و کسب رتبه اول درمیان استان های دیگر کاناداست. بیشترین موقعیت های شغلی در استان های فرانسه زبان مربوط به کارخانجات، سرویس های خدماتی، امور مالی و بیمه بوده است.  

استان انتاریو به عنوان پرجمعیت ترین استان کانادا، افزایش ایجاد تعداد ٢٨٠٢٥ موقعیت شغلی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ را داشته که دارای میزان  تقریبی ١٧.٣٪‏ افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶  بوده است. این استان همواره در طی ٦ سال گذشته با افزایش درصد ایجاد مشاغل مواجه بوده ولی افزایش سال ۲۰۱۷ نسبت به سال های قبل بسیار چشم گیر است. مشاغل ایجاد شده مرتبط با ١٥ تا ٢٠ بخش مختلف می باشند که می توان از بخش های خدمات درمانی وسرویس های خدمات اجتماعی نام برد.  

درمنطقه غرب کانادا- استان بریتیش کلمبیا از ١٥٤٨٥ موقعیت شغلی در سه ماهه آخر ۲۰۱۷ خبر داد که  با افزایش ٢١.٢ درصد نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ مواجه بوده است. اکثریت مشاغل ایجاد شده در زمینه فعالیت های مرتبط با خدمات سرویسی وصنعت ساختمان سازی بوده است. 

استان آلبرتا نیز با افزایش ایجاد ٨٨٩٠ موقعیت شغلی در سه ماهه آخر سال بود که نسبت به سال قبل دارای افزایش  ٢٠.٩٪‏ مواجه بود. استان های مجاور اقیانوس اطلس نیز مانند جزیره پرنس ادوارد که کم جمعیت ترین استان کانادا می باشد با افزایش ٢٨٥ موقعیت شغلی و میزان ٢٧ درصد افزایش نسبت به دوره مشابه در سال ۲۰۱۶ روبرو بوده است.

 

نمودار موقعیت های شغلی بر اساس بخش های مختلف صنعتی 

 

 

 


کارفرمایان  کارخانه ها شاهد ۱۱۰۰۰ موقعیت شغلی و ۳۹ درصد افزایش بوده اند. سازمان آمار کانادا در تحلیل این گزارش اشاره نمود که اکثریت موقعیت های شغلی خالی در کانادا مربوط به زیرمجموعه های شغلی کارخانجات مواد غذایی، تولید محصولات فلزی و تولید وسایل حمل و نقل می باشد. 

سازمان آمار کانادا مشاغل مورد نیاز را به ۱۰ گروه تقسیم بندی کرده است که اولین گروه را فروش و خدمات تشکیل می دهد. افزایش موقعیت های شغلی خالی در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۷ برای این گروه شغلی فوق برابر با ۳۳۰۰۰ بوده است که سهم بیشتر را استان کبک و سپس به ترتیب استان های انتاریو و بریتیش کلمبیا داشته اند.

 

نمودار موقعیت های شغلی خالی با توجه به دسته بندی مشاغل در سال۲۰۱۷

 

 

 

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 

 [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: