" بیمه عمر" در کانادا (بخش سوم)

  • 11/7/2020
  • 2336
 

 " بیمه عمر" در کشورهای پیشرفته همواره جایگاه ویژه‌ای را در صنعت بیمه به خود اختصاص ‌داده است. 

در کانادا نیز "بیمه عمر" به عنوان یکی از اولویت های مهم در "برنامه ریزی مالی" و "مدیریت ثروت" اهمیت فراوان دارد.

در سلسله مقالاتی که با عنوان "بیمه عمردر کانادا" ارایه میشود، مطالبی در رابطه با اهمیت  "بیمه عمر" در برنامه ریزی مالی کانادایی،انواع بیمه های عمر درکانادا و برنامه ریزی برای مدیریت ثروت در زمان حیات ارایه خواهم کرد.


بخش سوم : آشنایی با برخی مفاهیم و پاسخ به سوالات رایج بیمه عمر

دربخش اول و دوم بیمه عمر با نحوه انتخاب مقدار بیمه عمر و انواع بیمه های عمر کانادا آشنا شدیم.

 در قسمت سوم و پایانی از سلسله مقاله بیمه عمر اطلاعاتی در رابطه با سوالات رایج و مفاهیمی که در هنگام درخواست بیمه عمر با آن مواجه خواهید شد تا حدودی آشنا میشوید.

 

سیگار و بیمه عمر

بهتر است بدانید که هزینه بیمه عمر افراد سیگاری با توجه به خطرسلامت بالقوه ای که دارند حدود 40 تا 100 درصد بیشتر از افراد غیر سیگاری است.

از نظر بیشتر شرکتهای بیمه عمر کانادایی اگر از هر یک از مواد دخانی مانند سیگار ،قلیان، سیگارهای الکترونیک ... و در یکسال گذشته استفاده کرده اید ، سیگاری قلمداد خواهید شد.

مصرف تفننی و یا گهگاه سیگار افراد نیز تغییری در شرایط  آنها به عنوان سیگاری ایجاد نخواهد کرد . 

توجه داشته باشید که     در صورت ترک سیگار ،پس از یکسال میتوانید شرایط خود را از سیگاری به غیر سیگاری