6 دلیل برای انتخاب و یا جایگزینی “بیمه مورگیج” بانک ها با موسسات بیمه

  • 2/16/2023
  • 2190
هنگام خرید خانه و دریافت وام مسکن (مورگیج) احتمالا با پیشنهاد بیمه مورگیج از سوی بانک ویا موسسه مالی پرداخت کننده وام مواجه میشوید. 

   این نوع پوشش که با عناوین مختلفی مانند

   Home Protector Mortgage Insurance” و یا  Creditor Insurance” ازسوی بانکها ارایه میشود ، بدهی شما را در زمان فوت ، بیماری و  یا از کار افتادگی بیمه میکند.

با وجود ضرورت و اهمیت بیمه مورگیج، انتخاب بهتری برای این بیمه از سوی "موسسات بیمه" در مقایسه با بانکها وجود دارد که 6 تفاوت و مزیت اصلی بیمه  مورگیج موسسات بیمه را در این مطلب ملاحظه میکنید:

 

1- قرارداد شخصی و هزینه کمتر

بیمه مورگیج کمپانیهای بیمه معمولا هزینه کمتری برای افراد غیر سیگاری و سالم در مقایسه با بانکها دارد.

 

2-  سقف پوشش آزاد

در کمپانیهای بیمه سقف پوشش انتخابی بیمه عمر با انتخاب بیمه شونده صورت میگیرد بطوری که میتوان علاوه بر مورگیج بدهی ها و وامهای دیگر را نیز به سقف پوشش اضافه کرد ، در صورتیکه بانکها فقط باقیمانده مورگیج را تحت پوشش قرار میدهند.

 

3-  قرارداد بلند مدت و هزینه ثابت

بیمه مورگیج بانکها در پایان دوره مورگیج ( 3،5..ساله) نیاز به تجدید و خرید مجدد با توجه به نرخ بهره متغیر دارد در صورتیکه بیمه مورگیج کمپانیهای بیمه قرادادی 10 تا 40  ساله با هزینه ثابت برای کل دوره بازپرداخت بیمه خواهد بود.

 

4-  سقف پوشش ثابت

بر خلاف بیمه مورگیج که سقف پوشش با مبلغ باقیمانده مورگیج کاهش پیدا کرده و در نهایت به صفر میرسد ، سقف پوشش بیمه مورگیج کمپانیهای بیمه را میتوانید ثابت انتخاب کنید.

 

5-  تبدیل به بیمه عمر دایم

تمام و یا قسمتی از پوشش بیمه مورگیج کمپانیهای بیمه قابلیت تبدیل به بیمه عمر دایم بدون هرگونه آزمایش پزشکی را دارد.

 

6-  انتخاب ذینفع آزاد

ذینفع یا دریافت کننده سرمایه بیمه مورگیج در کمپانیهای بیمه را دارنده قراداد به دلخواه انتخاب میکند و تغییر میدهد در صورتیکه بانکها خودشان ذینفع غیر قابل تغییر بیمه های مورگیج هستند.

ورثه و دریافت کننده سرمایه بیمه عمر نیز در انتخاب استفاده از بیمه برای بازپرداخت وام و یا موارد دیگر آزاد خواهد بود.


- اگر در حال خرید خانه هستید و یا پیش از این بیمه مورگیج بانکها را دریافت کرده اید ،میتوانید با انتخاب و یا جایگزینی بیمه عمر و مورگیج موسسات بیمه قراردادی با "قابلیتهای بیشتر" و "هزینه کمتر" داشته باشید .

برای مشاوره و آگاهی ازشرایط "بیمه مورگیج" خود میتوانید با من تماس بگیرید.

 

امین طاهری

مشاورمالی و بیمه

 (کبک – انتاریو)

 

(514)746-9399

 


 [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: