شهر:   
montreal
  آدرس:   
کتابخانه نوروزلند - طبقه دوم Nowruzland Library 1650 Bulevard de Maisonneuve O
  تلفن تماس:   
416-988-1071
  ایمیل:   
fata79@hotmail.com
  لینک سایت:   

کلاس مديتيشن (رايگان وآزاد براي عموم) آرام شويم - روحي تازه کنيم - منعکس کنيم اين علم شاه تعليم و تربيت است. رازترين تمامي رازهاست. خالص ترين تمام دانش هاست و چون مستقيما" شخص را از خويشتن خويش آگاه ميکندکمال دين است. جاوداني است و عمل به آن همواره شادي آفرين است. کجا؟ کتابخانه نوروزلند - طبقه دوم Nowruzland Library 1650 Bulevard de Maisonneuve O 2nd Floor Buzz: 2000 Montreal, QC H3H 2P3 کي؟ يکشنبه 13 مي از ساعت 3 تا 4 May 13 – Sunday 3:00 pm to 4:00

[0]  
[0]          
            

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: