کدام بخش های اتاوا بیشترین و کمترین میزان جرم را دارند

  • 6/27/2022
  • 555
دو بخش در مرکز شهر بالاترین میزان جرم و جنایت را در سال گذشته در اتاوا داشتند، در حالی که دو بخش روستایی کمترین میزان جرم و جنایت را داشتند. سرویس پلیس اتاوا گزارش سالانه 2021 خود را قبل از جلسه هیئت خدمات پلیس اتاوا در روز دوشنبه، همراه با گزارش روند جرم و جنایت در هر 23 بخش در سراسر شهر اتاوا منتشر کرد. در سال 2021 تقریباً 36260 تخلف قانون جزایی کانادا در اتاوا گزارش شده است که هشت درصد نسبت به سال 2020 افزایش داشته است. پلیس سال گذشته 7116 جنایت خشونت آمیز و 29146 جنایت غیرخشونت آمیز را در اتاوا گزارش کرده است. نرخ جرم و جنایت در اتاوا، با بررسی جنایات به ازای هر 100000 نفر، در سال 2021، 3510.7 بوده که 6.8 درصد نسبت به سال 2020 افزایش یافته است. آمار بخش به بخش نشان می دهد که سامرست با 15496.3 جرم در هر 100000 نفر، بالاترین میزان جرم و جنایت را در اتاوا در سال 2021 داشته است و پس از آن Rideau Vanier  و Capital ward قرار دارند.

گزارش گرایش‌های جنایی 2020-2021 نشان می‌دهد که در سال 2021، 6448 جنایت در بخش سامرست گزارش شده است که از 5261 جنایت در سال 2020 بوده است. پلیس می‌گوید در سال 2021، 842 جنایت خشونت‌آمیز و 5606 جنایت غیرخشونت‌آمیز در سامرست گزارش شده است.

5593 جنایت در Rideau Vanier در سال 2021 گزارش شده است که نسبت به 5783 جنایت در سال 2020 کاهش یافته است. در Capital ward، 1712 جنایت در سال 2021 وجود داشته است که از 1541 جنایت در سال 2020 افزایش یافته است.

وست کارلتون-مارس در سال گذشته با 945.9 جنایت به ازای هر 100000 نفر کمترین میزان جرم و جنایت را در اتاوا داشت که از 988.3 در سال 2020 کمتر بود. در سال گذشته 250 جنایت در این بخش گزارش شده بود که نسبت به 259 جنایت در سال 2020 کاهش داشت.

Rideau Goulbourn دارای 1179 جنایت در هر 100000 نفر جمعیت بود و پس از آن Stittsville با 1538 جنایت در هر 100000 جمعیت قرار دارد.

سامرست با افزایش 22.7 درصدی در سال 2021 بیشترین افزایش را در میزان جرم و جنایت به ازای هر 100000 نفر داشت. نرخ جرم و جنایت بارهاون در سال گذشته 20.7 درصد افزایش یافته است.

اینس با 8.8 درصد بیشترین کاهش را در میزان جرم و جنایت در سال 2021 داشته است. کاناتا ساوث با 6.7 درصد دومین کاهش در میزان جرم و جنایت را داشت. وست کارلتون-مارس شاهد کاهش 4.3 درصدی در نرخ جرم و جنایت بود، Rideau-Vanier شاهد کاهش 3.6 درصدی بود، در حالی که اورلئان کاهش 3.2 درصدی را در نرخ جرم در سال گذشته گزارش کرد.

بالاترین میزان جرم و جنایت در اتاوا (به ازای هر 100000 ساکن)

    Somerset 

Rideau Vanier 

  Capital 

Rideau-Rockcliffe  

Alta Vista

کمترین میزان جرم و جنایت در اتاوا

West Carleton

  Rideau Goulbourn 

  Stittsville  

Kanata South

Osgoode  [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: