لیبرال ها در نظر دارند که آیا حمایت های همه گیر منقضی شده برای مشاغل و افراد تمدید شود?

  • 10/19/2021
  • 59


کریستیا فریلند ، معاون نخست وزیر و وزیر دارایی ، در 14 اکتبر در واشنگتن به خبرنگاران گفت که در حال بررسی مراحل بعدی است که برخی از حمایت های مالی مهم همه گیر برای مشاغل و افراد به پایان رسیده است. 

تعدادی از حمایت های همه گیر دولت فدرال از افراد و مشاغل این هفته 23اکتبر به پایان می رسد. اکثر آنها هنوز می توانند برای مدت کوتاهی بدون ارائه قانون جدید تمدید شوند.گروه های تجاری و صنعتی از پایان آینده حمایت های همه گیر به طور کامل آگاه هستند و می گویند هنوز برای سرپا نگه داشتن اقتصاد مورد نیاز است و می گویند از دولت فدرال می خواهند در حال حاضر اقدامی انجام دهد.  

معاون نخست وزیر و وزیر دارایی کریستیا فریلند CBC گفت  کاخ  در مصاحبه ای که شنبه پخش شده ، گفت که در حال رایزنی با اقتصاددانان ، گروه های تجاری و کارگری ، بخش خود و نخست وزیر جاستین ترودو در مورد مراحل بعدی مناسب است ، اما او همچنین خاطرنشان کرد که هنوز عدم قطعیت قابل توجهی در مورد آینده وجود دارد او گفت پنج برنامه قرار است در 23 اکتبر به پایان برسد. سه برنامه به افراد کمک می کند ، در حالی که دو برنامه دیگر به مشاغل کمک می کند.   

پشتیبانی از مشاغل

یارانه اجاره اضطراری کانادا (CERS) و یارانه دستمزد اضطراری کانادا (CEWS) هر دو در روز یکشنبه پایان می رسد اما می تواند توسط کابینه فدرال تا 30. نوامبر با افزودن قوانین جدید تمدید شود. 

کورین پولمان ، نماینده CFIB هفته گذشته در بیانیه ای در رسانه ها گفت CFIB:می گوید یارانه های اجاره و دستمزد تا 31 مارس 2022 تمدید می شود. همچنین می خواهد برنامه استخدام بازیابی کانادا ، که قرار است در 20 نوامبر منقضی شود ، تا همان تاریخ تمدید شود. 

پشتیبانی از افراد

سه برنامه حمایتی برای افراد نیز در این هفته به پایان می رسد. مزایای بازیابی کانادا (CRB) ، مزایای بیماری بهبودی کانادا (CRSB) و مزایای مراقبت کننده بازیابی کانادا (CRCB) قرار است در 23 اکتبر پایان یابد. هر سه این برنامه ها می تواند به صورت جداگانه یا جمعی تا 20 نوامبر با دستور کابینه تمدید شود. تمدید آنها پس از آن تاریخ مستلزم وضع قوانین جدید است. CFIBدر نامه اخیر خود به Freeland ، گفت که مزایای بازیابی کانادا "به کمبود فزاینده نیروی کار نیمه وقت در سراسر کانادا کمک می کند." 

 

 

 

 

 [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: