"برای اولین بار یک زن بومی فرماندار کل کانادا شد"

  • 7/27/2021
  • 115


مری سایمون امروز رسماً به عنوان سی امین فرماندار کل کانادا و اولین فرد بومی که این سمت را عهده دار شده است

مری سایمون رسماً اولین فرماندار کل کانادا می شود مری سایمون امروز رسماً به عنوان سی امین فرماندار کل کانادا و اولین فرد بومی که این سمت را عهده دار شده است ، سوگند یاد کرد .

مری سایمون "از خودگذشتگی" کانادایی ها را ستود و قول داد "مردم را با یکدیگر متحد کند". مری سایمون اهل کووججواق در شمال شرقی کبک میباشد.

انتصاب وی در زمان رسیدگی و حل و فصل روابط کانادا با مردم بومی ، پس از گزارش های کشف شده از گورهای بدون هویت که حاوی بقایای صدها کودک در نزدیکی مدارس مسکونی سابق بود، صورت گرفت .

در حالی که مراسم انتصاب وی نسبت به سالهای گذشته به دلیل اقدامات بهداشت عمومی COVID-19 کوچکتر بود ، اما برخی از مراسم آشنای مربوط به جایگاه معاون سلطنتی ، از جمله سلام 21 تفنگ اجرا گردید .

در حالی که وی به زبان انگلیسی و اینوکوتیتوت کاملا مسلط است ،ولی سایمون به زبان فرانسه تسلط کامل ندارد و این نگرانی هایی در مورد توانایی او در صحبت فرانسه بوجود آورده است .

به طور معمول ، انتظار می رود فرماندار کل تسلط کامل به هر دو زبان رسمی را داشته باشد. سیمون پس از شغل ها و سمت هایی که شامل موقعیت های مختلفی به عنوان وکالت و سفیر بوده ، رزومه گسترده ای را با خود به Rideau Hall می آورد.

وی در مذاکرات توافق نامه خلیج جیمز و شمال کبک در 1975 ، که یک معامله مهم بین کری و اینویت در شمال کبک ، دولت استانی و هیدرو کبک بود ، کمک شایانی کرد.

این توافق نامه که به عنوان "اولین پیمان مدرن" این کشور شناخته می شود ، برای اولین بار به رسمیت شناختن حقوق کری و اینویت در منطقه جیمز بی از جمله حق شکار ، ماهیگیری و صید و مدیریت خودگردان در برخی مناطق شناخته شد.

همچنین پیشنهاد پرداخت غرامت مالی در ازای ساخت سدهای بزرگ برق آبی برای تأمین تقاضای استان در حال رشد برای منابع انرژی جدید در آن تصویب شد .

سیمون همچنین در جریان مذاکراتی که منجر به پاسداری از قانون اساسی در سال 1982 شد - نماینده ای از اینوئیت بود - که شامل تصدیق معاهدات بومی در منشور حقوق و آزادی کانادا بود.[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: