خدمات سازمان تامین اجتماعی برای "ایرانیان خارج از کشور"اعلام شد

  • 5/6/2021
  • 64

سازمان تامین اجتماعی در گزارشی خدمات تامین اجتماعی به ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد.

 

سازمان تامین اجتماعی در گزارشی خدمات تامین اجتماعی به ایرانیان خارج از کشور را تشریح کرد.

کلیه اتباع ایرانی اعم از شاغل در فعالیت‌های مختلف و یا غیر شاغل خارج از کشور که فاقد نظام بیمه‌ای نزد سایر صندوق‌ها و سازمان تأمین اجتماعی هستند مشمول بیمه ایرانیان خارج از کشور هستند. حداقل و حداکثر سن برای تقاضای بیمه این گروه تعریف شده است. حداکثر سن پذیرش درخواست برای مردان و زنان در زمان ثبت تقاضا ۵۰ سال تمام است. چنانچه سن متقاضی در زمان ثبت تقاضا بیش از سن مذکور باشد، پذیرش درخواست وی منوط به دارا بودن سابقه پرداخت حق بیمه قبلی معادل مدت مازاد سنی مقرر خواهد بود. پذیرش درخواست آن عده از متقاضیانی که قبل از تاریخ ارائه تقاضا حداقل دارای ۱۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه می‌باشند از اعمال شرایط سنی مقرر معاف خواهند بود. حداقل سن متقاضی در تاریخ ثبت تقاضا ۱۸ سال تمام شمسی بوده مگر اینکه گواهی رشد از مراجع ذیصلاح ارائه کنند.

معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی در خصوص نحوه ارائه تقاضا و ضوابط انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه ایرانیان خارج از کشور می‌گوید: ارائه درخواست مطابق فرم تهیه شده توسط متقاضی و یا وکیل قانونی وی و ثبت آن در دبیر خانه شعبه انجام می‌شود. وکیل متقاضی با ارائه وکالتنامه قانونی (تنظیمی در دفتر اسناد رسمی کشور) ویا وکالتنامه‌ای که به تأئید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت متقاضی رسیده باشد، می‌تواند نسبت به ارائه تقاضا، انعقاد قرارداد و پرداخت حق بیمه اقدام کند    .

مجید حسن زاده می‌افزاید: مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی درکشور محل سکونت، در کشورهایی که کارگزار تعیین شده است با مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی. (اطلاعات تماس تلفنی، ایمیل و… با کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی از طریق سایت به آدرس    : mss. tamin. ir و ورود به سامانه متمرکز بیمه ایرانیان خارج از کشور از طریق سایت به آدرس    : mss. tamin. ir از دیگر راههای ارائه تقاضا برای بیمه ایرانیان خارج از کشور است. هزینه‌های تشخیصی و درمانی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی وی در خارج از کشور پس از تأیید نمایندگی سیاسی، کنسولگری و یا وابسته کار جمهوری اسلامی ایران در محل اقامت بر اساس تعرفه‌های داخل کشور همانند سایر بیمه شدگان توسط دفاتر اسناد پزشکی قابل پرداخت خواهد بود    .

مشمولین با پرداخت حق بیمه مقرر می‌توانند به ترتیب زیر از تعهدات مندرج در قانون تأمین اجتماعی مصوب تیر ماه ۱۳۵۴ و تغییرات بعدی آن در داخل ایران برخور دار شوند:

الف: بیمه بازنشستگی و فوت با نرخ حق بیمه ۱۶درصد ( ۱۴درصد سهم بیمه شده + ۲درصد سهم دولت)    

ب: بیمه بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت با نرخ حق بیمه ۲۰درصد (۱۸درصد سهم بیمه شده +۲درصد سهم دولت)    

برخورداری بیمه شدگان از مستمری بازنشستگی، از کارافتادگی، فوت و درمان حسب شرایط مقرردر قانون تأمین اجتماعی و تغییرات بعدی آن خواهد بود. پرداخت وسائل کمک پزشکی (پروتز و ارتز) وهزینه کفن و دفن به این قبیل از بیمه شدگان درصورت دارا بودن حمایت درمانی در زمان ارائه درخواست بهره مندی از تعهدات مذکور با رعایت کلیه شرایط قانونی بلامانع بوده و ارائه سایر تعهدات کوتاه مدت با توجه به تعاریف مندرج در قانون تأمین اجتماعی موضوعیت نخواهد داشت   .

مستمری بازنشستگی از مهمترین دلایل بیمه‌پردازی هر فرد است. برای بیمه شدگان خارج از کشور با یکی از این شرایط؛ دارا بودن حداقل ۲۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه و ۶۰ سال سن برای مردان و ۵۵ سال سن برای زنان، . داشتن ۳۰ سال سابقه پرداخت حق بیمه با ۵۰ سال سن برای مردان و ۴۵ سال سن برای زنان و داشتن ۳۵ سال سابقه پرداخت حق بیمه بدون شرایط سنی می‌توانند برای بازنشستگی اقدام کنند. به هر حال بهره مندی از تعهدات قانونی مطابق قانون و تغییرات بعدی آن انجام خواهد شد.

سازمان تامین اجتماعی برای رسیدگی به امور بیمه‌ای هموطنان خارج از کشور مجوز ایجاد کارگزاری برون مرزی صادر کرده تا بازاریابی، شناسائی، تشریح قوانین و آماده کردن تشریفات درخواست و ارسال مستندات به شعبه متمرکز ایرانیان خارج از کشور توسط آن‌ها انجام دهند.

هر یک از کارگزاران رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی وفق مفاد دستورالعمل جامع برون سپاری فعالیت‌ها به کارگزار رسمی، بر اساس درخواست مطروحه، کلیه اسناد لازم ذیل را به نحو مقتضی از بیمه شدگان یا مستمری بگیران کنونی اخذ و پس از ممهور به مهر و امضاء، جهت تشریفات و تأئید اصالت مفاد آن، به اداره کل امور بیمه شدگان ایفاد و سپس از این طریق به شعب تابعه تحویل تا برابر ضوابط و مقررات جاری مراتب بعدی عملیاتی شود:

- تصاویر تمام صفحات شناسنامه و کارت ملی بیمه شده و افراد تحت تکفل قانونی.

- فرم‌های درخواست بازنشستگی منطبق با ماده ۷۶ قانون تأمین اجتماعی و تبصره‌های یک، ۳ و ۴ ذیل آن و بازماندگان (متناسب با نوع شرایط ایجابی قانونی) ضمیمه بخشنامه‌های صادره از سوی اداره کل امور فنی مستمریها.

- تائیدیه احراز هویت، بررسی حیات و ممات مستمری بگیران و افراد تحت تکفل قانونی آنان.

- تصاویر شناسنامه، گواهی ازدواج، طلاقنامه، اشتغال بکار و… فرزندان اناث مستمری بگیران.

- گواهی تحصیلی فرزندان ذکور.

-گواهی ولادت.

- گواهی فوت.

معاون توسعه و تعمیم بیمه اداره کل امور بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی می‌گوید: ایرانیان در اقصی نقاط دنیا زندگی می‌کنند لیکن پراکندگی آنان در کانادا، ایالات متحده آمریکا، آلمان، انگلستان، ایتالیا، اتریش، مجارستان، دانمارک، سوئد، مالزی، چین، آذربایجان، ترکیه، امارات متحده عربی، قطر، عمان، کویت و… بیشتر است.

درحال حاضر ۲۸ کارگزار در ۲۱ کشور جهان مبادرت به ارائه خدمات می‌کنندکه این تعداد با توجه به توسعه امور به کارگزار در حال افزایش است.

مجید حسن زاده در خصوص مزیت‌های بیمه ایرانیان خارج از کشور می‌افزاید: انتخاب میزان دستمزد ۱/۵ برابر حداقل مصوب شورای عالی کار در زمان درخواست برای متقاضی، علاوه بر آن انتخاب ۹ درصد سهم درمان به جای حق سرانه برای هرنفر، حذف فرانشیز درمان برای بیمه ایرانیان خارج از کشور ارائه خدمت توسط کارگزاران برون مرزی از مزایای این طرح است. مستمریهای بازنشستگی، ازکارافتادگی، بازماندگان، درمان داخل کشور، پرداخت کمک هزینه وسایل کمک پزشکی (اروتز و پروتز)، کمک هزینه کفن و دفن، خدماتی است که به بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور ارائه می‌شود.

دریافت مستمری برای شخصی که از طریق بیمه ایرانیان خارج از کشور توسط کمیسیون‌های فنیو پزشکی این سازمان ازکارافتاده کلی شناهخته می‌شود، شرایطی دارد. بیمه شدگان ایرانیان خارج از کشور چنانچه بیمه شده در برابر تعهد بازنشستگی، ازکارافتادگی و فوت قرارداد منعقد و پس از پرداخت حق بیمه خواهان شرکت در کمیسیون پزشکی جهت بهره مندی از تعهد ازکارافتادگی باشد، در صورت صدور گواهی پزشک معالج متخصص مرتبط مبنی بر غیرقابل علاج بودن بیماری، اتمام درمانهای انجام شده و همچنین ازکارافتادگی، شخص بیمه شده به همراه مدارک درمانی طبق مقررات سازمان و با فرمت تعریف شده به کمیسیون پزشکی که در داخل کشور تشکیل می‌شود، معرفی می‌شود. کمیسیون پزشکی موضوع ماده ۹۱ قانون تأمین اجتماعی، ازکارافتادگی کلی بیمه شده را به میزان حداقل ۶۶درصد و یا بالاتر تعیین کند. بیمه شده بایستی حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه ظرف ۱۰ سال قبل از شروع بیماری و همچنین ۹۰ روز سابقه پرداخت حق بیمه ظرف یک سال قبل از شروع بیماری منجر به کارافتادگی را داشته باشد. حوادث ناشی از کار در مورد بیمه شدگان موصوف موضوعیت نداشته و کلیه حوادث غیر ناشی از کار تلقی می‌شوند.

همچنین، برای برقراری مستمری بازماندگان بیمه شده متوفی، احراز یکی از شرایط زیر ضروری است:

بیمه شده متوفی ظرف ۱۰ سال قبل از تاریخ فوت حداقل دارای یک سال سابقه پرداخت حق بیمه بوده، مشروط بر اینکه ۹۰ روز آن مربوط به آخرین سال حیات باشد. بیمه شده متوفی حداقل ۲۰ سال سابقه قابل قبول داشته باشد. در صورتی که بیمه شده متوفی فاقد شرایط مذکور بوده لیکن دارای سابقه پرداخت حق بیمه بین ۱ تا ۲۰ سال باشد بازماندگان واجد شرایط وی استحقاق دریافت مستمری به نسبت سنوات پرداخت حق بیمه (بدون الزام به رعایت ماده ۱۱۱ قانون تأمین اجتماعی موضوع پرداخت حداقل مستمری) و به نسبت سهام مقرر در ماده ۸۳ قانون را خواهند داشت.

 

بیمه برای هموطنان خارج از کشور دیگر یک امر سخت و دشوار نیست، هموطنان خارج از کشور که علاقه‌مند هستند از خدمات تامین اجتماعی برخوردار شوند می‌توانند از یکی از طرق مراجعه حضوری متقاضی یا وکیل وی به شعب تأمین اجتماعی در سراسر کشور، مراجعه به کارگزار رسمی برون مرزی تأمین اجتماعی در محل سکونت متقاضی و با ورود و تکمیل فرم درخواست بیمه ایرانیان خارج از کشور درخواست خود را ثبت کنند و از مزایای ان بهره‌مند شوند.

[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: