ازدواجهای آنلاین مورد تایید اداره مهاجرت برای برنامه کفالت همسر نیست !

  • 8/2/2020
  • 7892
به دنبال شیوع ویروس کرونا ازدواج های آنلاین دوباره رونق یافته است  

بر اساس قوانین مهاجرت طرفین ازدواج در هنگام مراسم باید هر دو حضور داشته باشند

 

اداره مهاجرت و شهروندی از سالهای گذشته ازدواجهای غیابی و یا توسط نماینده و وکیل از جانب یک یا هر دو نفر طرف ازدواج را برای درخواست اقامت از طریق برنامه کفالت همسر را تایید نمی کند به جز در موارد استثنائی مندرج در راهنمای درخواست برنامه کفالت همسر و تنها ازدواج انجام شده با حضور هر دو طرف ازدواج را تایید می تماید. به دنبال شیوع ویروس کرونا ازدواج های آنلاین دوباره رونق یافته    . است

بر اساس قوانین مهاجرت طرفین ازدواج در هنگام مراسم باید هر دو حضور داشته باشند    .

متقاضیان اقامت از طریق برنامه کفالت همسر علاوه بر ازدواج رسمی و دائم همیشه امکان درخواست به عنوان همسر موقت مشروط بر اینکه قادر به اثبات حداقل یکسال زندگی مشترک باشند را نیز خواهند داشت    .

برای اثبات ازدواج یکی از مدارک زیر مورد تایید اداره مهاجرت میباشند

سند ازدواج، سند ثبت ازدواج نزد مسئولین استانی، کشوری و یا دولتی، در صورت داشتن فرزند شناسنامه فرزند که نام پدر و مادر در آن ثبت شده باشد. مدارک اثبات ازدواج همانند دعوتنامه های مراسم ازدواج و عکس های مراسم ازدواج.

برای افرای که دارای زندگی مشترک بدون ازدواج میباشند ارایه مدارک زیر برای اثبات زندگی مشترک حداقل به مدت یکسال مورد تایید هستند

-             سند خرید ملک به نام هر دو نفر

-             سند اجاره محل زندگی به نام هر دو نفر

صورتحسابهای مختلف به نام هر دو نفر همانند صورت حسابهای تلفن، گاز، برق، اینترنت، بیمه، حساب های مشترک بانکی و غیره

قابل ذکر است که ازدواج های انجام شده در خارج از مرزهای کانادا باید مورد تایید

کشوری که ازدواج در آن صورت گرفته باشد 

 

معصومه علیمحمدی-مشاوررسمی مهاجرت

.[0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: