جذب بیش از 40 هزارمهاجر برای سال 2019 توسط استان کبک

  • 12/17/2018
  • 1085
نحوه گزینش متقاضیان مهاجرت به کبک در میان علاقه مندان مهاجرت به این استان دارای ابهامات زیادی است.

نحوه گزینش متقاضیان مهاجرت به کبک در میان علاقه مندان مهاجرت به این استان دارای ابهامات زیادی است. توقف در گزینش و بررسی درخواستها، تغییر در روش گزینش در سالهای اخیر، متقاضیان مهاجرت به این استان را نه تنها با چالشهای مختلفی مواجه نموده بلکه آنان را دچاربلاتکلیفی کرده است.  در میان متقاضیان مهاجرت به کبک، متخصصین بیشترین آسیب را متحمل شدند آنان سالهاست که در انتظار بررسی فایل درخواستشان و نهایتا صدور CSQ  می باشند.

بنا به گزارش صادره اخیر،  از سوی مقامات وزارت مهاجرت استان کبک اعلام شد: این استان درسال 2019، قصد  گزینش بیش از 42 هزار متقاضی اقامت دائم، وحداکثر در طی سال تعداد 24 هزار و 800 برگه اقامت دائم صادرخواهد شد.

بر این اساس، حدود  59 درصد ازمهاجرین جدید از طریق برنامه های مهاجرتی اقتصادی که شامل برنامه نیروی متخصص کبک هم میشود، مورد پذیرش قرار خواهند گرفت.

استان کبک، هدف مندی گزینش متقاضیان واجد شرایط  خود را برای سال 2019 ، بر اساس جذب حداقل 40 هزار نفرمتقاضی بنا نموده است. از این تعداد حداقل 23 هزار و 450 متقاضی از طریق برنامه های مهاجرتی اقتصادی و 16 هزار 550 متقاضی نیز از طریق  برنامه های مهاجرتی تکفل افراد خانواده، پناهندگی و سایر برنامه های مهاجرتی، جذب خواهند شد.

بر این اساس تقسیم بندی سهمیه  گزینش 23450 متقاضی برنامه های اقتصادی استان کبک به شرح زیر میباشد:

           تعداد 19 هزار و 500 نفر بر اساس  برنامه نیروی متخصصین ماهر

           3 هزار و 200 نفر از طریق برنامه های سرمایه گذاری و کارآفرینی و خویش فرمایی

           750 متقاضی از طریق مابقی برنامه های مهاجرتی از قبیل برنامه مهاجرتی پرستاران خانگی  

بر اساس این اعلام رسمی، استان کبک  در طی سال 2019، تعداد   20200  تا حداکثر 24800  برگه گزینش استانی ( (CSQصادر خواهد کرد. این بدین معناست که این بار بر خلاف سالهای گذشته با توجه به کمبود قابل توجه متخصصین در این استان نهایتا  انتظار بسیاری از متقاضیان به سر خواهد رسید.

 براساس توافقنامه استان کبک با دولت فدرال، این استان تنها استانی است که در کانادا مسئولیت و توانایی کامل جذب مهاجران مورد نیاز خود را مستقیما برعهده دارد و دولت فدرال در انتخاب مهاجرین این استان دخالتی ندارد.

 قابل ذکر است سهمیه  گزینش اعلام شده سال 2019 نسبت به سال گذشته، حدوداً با کاهش  10 هزار نفرمواجه میباشد. دلیل  این کاهش قولی است که دولت ائتلافی جدید کبک Coalition Avenir Québec

برای جذب مهاجران کمتر در تبلیغات انتخاباتی  پاییز امسال به طرفداران این حزب داده بود. این اعلام مورد انتقاد بسیاری از مخالفین قرار گرفت . منتقدین بر این باورند که این اعلام بدون توجه به نیاز مبرم کبک به متخصصین خارجی بوده است .

 

وزیر جدید مهاجرت کبک، سیمون بارت، اعلام کرد: علت کاهش موقت  سهمیه پذیرش مهاجران به منظور ایجاد شرایط مناسب تر، تطبیق سازی تازه واردین  با زبان فرانسه وساده سازی  دسترسی کارفرمایان به نیروی متخصص خارجی است .

از سوی دیگر، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا، ضمن ابراز نگرانی به تصمیم دولت کبک، مبنی  بر کاهش سهمیه درخواست مهاجرت در این استان، اعلام کرد که با وجود نگرانی های کمبود نیروی کار برای صاحبان تجارت، مطمئن نیستم که زمان مناسبی برای کاهش تعداد  مهاجرین دراین استان باشد.

 

 

 

معصومه علیمحمدی-مشاور مهاجرت


www.icpimmigration.com

 [0]  
[0]          
            

اخبار مرتبط

آمار بازدید

خبر نامه

برای عضویت در خبر نامه ایمیل خود را وارد کنید: